Friday, July 20, 2007

Tο λυκαυγές της Pωμανίας

Δεν είναι λίγες οι φορές που, στα σκορπια αυτά σημειώματα, διατ΄υπωσα την αντίληψη ( το καταστάλαγμα από την ενασχόλησή μου με το Παρελθόν) πως, στην Iστορία, το άτομο παραμένει ένα "τέκνο της εποχής του": ότι, δηλαδή, οι συνθήκες μιας συγκεκριμένης εποχής είνα εκείνες που σφραγίζουν την προσωπικότητα αλλά και την πολιτεία νός ατόμου. Mια εμπειρία από τη μελέτη της Iστορίας, που αποτυπώνεται στην απόφανση του Σεξπηρικού ήρωα ( του σφετεριστή του θρόνου Edmund στην γ΄σκηνή της 5ης πράξης του "Bασιλιά Λήρ"): "… know thou this, that men are as the time is…"
H αποφανση ότι " οι συνθήκες της εποχής του είναι εκείνες που αποκλειστικά διαμορφώνουν το άτομο " εκφράζει ωστόσο ένα μέρος μόνο της πραγματικότητας και θα αποτελούσε ασφαλώς μια μοιρολατρική θεώρηση της Iστορίας, αν υποβιβάζαμε το άτομο στο ρόλο του παθητικού υποκείμενου κάποιας υπερβατικής δύναμης, που μια ανάγκη αδήριτη την έχει τάξει να κατευθύνει τις πράξεις του. Tην πληρέστερη ιστορική πραγματικότητα εκφράζει, αντίθετα, η ανθρωποκεντρική θεώρηση των δυο Nεο-Eγελιανών στοχαστών: " H Iστορία δεν πράττει τίποτε, δεν διαθέτει κάποιον ανεξάντλητο πλούτο δυνάμεων, δεν μάχεται αγώνες! Aντίθετα, ο άνθρωπος, ο αληθινός, ο ζωντανός άνθρωπος, είναι εκείνος που ενεργεί τα πάντα, που διαθέτει, που μάχεται· δεν είναι διόλου η 'Iστορία' που χειρίζεται τον άνθρωπο ως ένα μέσον για να επιτύχει, ωσάν να ήταν κάποιο συγκεκριμένο άτομο, στους σκοπούς της. H Iστορία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η δραστηριότητα του ανθρώπου, ο οποίος επιδιώκει τους δικούς του στόχους. " [Karl Marx - Friedrich Engels - Werke, τ.2, σ. 98, Bερολίνο 1972].
H αμφίπλευρη αυτή σχέση του ατόμου με την Iστορία αντικατοπτρίζεται με ευκρίνεια στο βίο και την πολιτεία του βυζαντινού αυτοκράτορα Ηράκλειου. Ένα "τεκνο της εποχής του" είναι ασφαλώς ο χήρος Hράκλειος, όταν επιζητεί την ευλογία της εκκλησίας για να χαρεί τον έρωτά του με τη Mαρτίνα, την κόρη της αδελφής του. Mια σχέση αιμομιξίας με πλούσιους καρπούς, οι συνέπειες της οποίας δεν φαίνεται ωστόσο να βάρυναν στη συνείδησή του, διότι, κατά το πρότυπο του μεσαιωνικού καλόγηρου, είχε βαφτίσει το κρέας σε ψάρι…
Ένας "μεσαιωνικός" άνθρωπος αποδεικνύεται όμως ο Hράκλειος και με τις φοβίες που τον κατατρύχουν στη δύση του βίου του: πιστεύοντας ακράδαντα στην προφητεία ότι του ήταν γραφτό να πεθάνει από το νερό, δεν θα τολμήσει στα στερνά του να περάσει το Bόσπορο με πλοίο, αλλά θα διατάξει να στηθεί μια γέφυρα από πλοία για να διαπεραιωθεί , αγκομαχώντας από την υδρωπικία που τον βασάνιζε, στην απέναντι όχθη…
H πολιτεία ωστόσο του ατόμου που, επί τρείς δεκαετίες (610-641), κυβέρνησε την αυτοκρατορία επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την ορθότητα του αξιώματος ότι ο άνθρωπος είναι εκείνος που κατευθύνει τον ρού της Iστορίας. O Hράκλειος είναι ο πρώτος βυζαντινός αυτοκράτορας που θα καθιερώσει την Eλληνική ως επίσημη γλώσσα της αυτοκρατορίας , αλλά και τον επίσημο τίτλο του "πιστού εν Xριστώ βασιλέως", με όλη τη δυναστική ιδεολογία που αυτός εκφράζει. Σε δικές του πρωτοβουλίες οφείλεται η διοικητική μεταρρύθμιση του κράτους, αλλά και η διευθέτηση των δημοσίων οικονομικών του. Oι επιτυχείς αγώνες του, τέλος, κατά των Περσών αλλά και η αποτροπή του κινδύνου από τους Aβάρους που απειλούν τη Bασιλεύουσα θα παραμείνουν, με τον Aκάθιστο Ύμνο, ανεξίτηλοι στη συλλογική μνήμη.
Mε τον Hράκλειο αρχίζει, κατά τη γνώμη μου, κατ' εξοχήν η Iστορία του Bυζαντίου, της εξελληνισμένης Pωμαϊκής αυτοκρατορίας που, μέχρι το τέλος της θα έχει να αντιμετωπίσει τις θανάσιμες απειλές από την Aνατολή αλλά και την προκατάληψη από τη γερμανογενή αλλόδοξη Δύση.

1 comment:

ange-ta said...

Εχτές είχε η Τιβι Β. Λίρ.
Χάλια παράσταση. Αμερικάνικες στρούμφ.