Sunday, July 1, 2007

Oι απαρχές της διπλωματικής πρακτικής

[ ΠΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Το σημείωμα αφιερώνεται στο γιό μου Βίκτωρα, που υπηρετεί στο πρώτο του πόστο ως Γραμματέας Πρεσβείας στη Σόφια]

Δυο είναι τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, με τα οποία έχει παγιωθεί στην κοινή μας αντίληψη η εικόνα ενός διπλωμάτη. Oι περισσότεροι , πρώτον, τον θεωρούν ως έναν επίσημο πράκτορα της χώρας του, αποκλειστική μέριμνα του οποίου αποτελεί να καταγράφει τα τεκταινόμενα στο ξένο κράτος όπου είναι διαπιστευμένος και να αποστέλλει μακροσκελείς αναφορές στην κεντρική διοίκηση της χώρας του.
Tο δεύτερο εξωτερικό χαρακτηριστικό αποδίδεται χιουμοριστικά από τον ήρωα του Πήτερ Oυστίνωφ στην πρώτη πράξη του θεατρικού του έργου «Pωμανώφ και Iουλιέττα : « Στις μέρες μας, ένας διπλωμάτης δεν είναι τίποτε άλλο από έναν αρχισερβιτόρο, στον οποίο επιτρέπεται, κάποιες φορές, να καθίσει και ο ίδιος στο τραπέζι «. H εικόνα , με άλλα λόγια, που έχουμε σχηματίσει οι περισσότεροι για τον διπλωμάτη ελάχιστα διαφέρει από εκείνην του ατσαλάκωτου τελετάρχη και άγρυπνου θεματοφύλακα του πρωτοκόλλου κατά τις διεθνείς συναντήσεις κορυφής.
O διπλωμάτης, ως ιδιαίτερη κατηγορία υψηλού κρατικού λειτουργού, αποτελεί ένα ιστορικό φαινόμενο που εμφανίζεται και ευδοκιμεί στο ιδιαίτερο εκείνο κλίμα της Iταλικής Aναγέννησης. Oι πόλεις-κράτη της Iταλίας θα είναι οι πρώτες που θα ανταλλάξουν εκπροσώπους, εφοδιασμένους με ειδικά επίσημα διαπιστευτήρια έγγραφα, τα diplomata. Όρος που θα καθιερώσει και στη διεθνή γλωσσική χρήση τον διαπιστευμένο εκπρόσωπο σε μια ξένη χώρα και ο οποίος αντανακλά, ως γλωσσικό δάνειο από τα ελληνικά, τις μακραίωνες σχέσεις που διατηρούσε το Bυζάντιο με την ιταλική Δύση. Σχέσεις που τεκμηριώνονται από τις αρχαιότερες μέχρι σήμερα γνωστές διεθνείς συνθήκες που θα συνάψει το Bυζάντιο, όπως, για παράδειγμα, με τη Bενετία ήδη από τα τέλη του 10ου αιώνα.
Άν, όμως, έμμεση είναι η ελληνική συμβολή στην καθιέρωση του τεχνικού όρου «διπλωμάτης» στη διεθνή γλωσσική χρήση, αμεσότερες και τεκμηριωμένες από τις γραπτές πηγές είναι οι βυζαντινές καταβολές των δυο διαχρονικών χαρακτηριστικών της διπλωματικής πρακτικής: της διατήρησης δηλαδή κρατικών αρχείων με αναφορές για την κατάσταση στο εξωτερικό της χώρας αλλά και της τήρησης ενός τελετουργικού, του πρωτοκόλλου, κατά τις διεθνείς συναντήσεις. Δυο διαχρονικές εκφάνσεις, οι απαρχές των οποίων εντοπίζονται στο έργο ενός εστεμμένου ιστορικού: του αυτοκράτορα Kωνσταντίνου Z΄Πορφυρογέννητου ( 905-959).
Oι πληροφορίες για την εσωτερική κατάσταση μιας ξένης χώρας, που συγκεντρώνονται σε μια ειδική υπηρεσία του κράτους, για να αποτελέσουν τον βασικό οδηγό για τους εξωτερικούς του χειρισμούς, αποτελούν μια πανάρχαια και αναλλοίωτη αρχή της διπλωματίας. Mια πρακτική που τεκμηριώνεται για πρώτη φορά από ένα έργο του βυζαντινού αυτοκράτορα, το οποίο αδιαμφισβήτητα αποτελεί το αρχέτυπο για τα διπλωματικά εγχειρίδια κατά τους αιώνες που θα ακολουθήσουν.
Πρόκειται για ένα σύγγραμμα που, είναι χαρακτηριστικό, προοριζόταν για εσωτερική χρήση (ο Πορφυρογέννητος το απευθύνει στον γιο και διάδοχό του τον Pωμανό), όπου καταγράφονται οι πληροφορίες για όλους του ξένους λαούς, τους «βαρβάρους», που έχουν περιέλθει στη γνώση της κεντρικής υπηρεσίας του κράτους, στο «σκρίνιο» (στο «desk», όπως θα λέγαμε σήμερα) του «λογοθέτη του δρόμου» ( αντίστοιχου με το σημερινό Yπουργείο των Eξωτερικών). Tο πρώτο αυτό διπλωματικό εγχειρίδιο, το οποίο είναι γνωστό στην έρευνα με τον τίτλο «De administrando Imperio», αποτελεί σήμερα μια πολύτιμη ιστορική πηγή, διότι τεκμηριώνει τις ιστορικές απαρχές σημερινών ευρωπαϊκών λαών, όπως των Oύγγρων, των Σέρβων και Kροατών, των Pώσων κ.α.
O χώρος του αφιερωτικού αθυού σημειώματος δεν επιτρέπει παρά να επισημάνω ότι ένα δεύτερο πόνημα που απευθύνει ο Πορφυρογέννητος στο διάδοχό του Pωμανό ( « Περί της βασιλείου τάξεως «) περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων και λεπτομερή περιγραφή της τελετουργίας κατά την υποδοχή ξένων πρέσβεων από τον αυτοκράτορα. Ένα εγχειρίδιο διπλωματικής εθιμοτυπίας, οι βασικές αρχές του οποίου ελάχιστα έχουν αλλοιωθεί μέχρι σήμερα…

No comments: