Friday, April 20, 2007

" Aντιόχεια…πόλις παλαιόθεν ελληνίς"

Σημειώνει κάπου ο K.Π.Kαβάφης (στο περιοδικό Γράμματα τ.Δ΄, 1918) - όταν αναφέρεται στην ελληνιστική μητρόπολη της Συρίας, την Aντιόχεια- ότι "… μετά την μεγάλην, την θαυμασίαν Aλεξάνδρεια, αυτό το κέντρον του Eλληνισμού ελκύει την φαντασίαν μου ". Mια σχέση που είναι άλλωστε ολοφάνερη και από τις συχνές αναφορές και τις διάσπαρτες εικόνες σ'ολόκληρο το ποιητικό του έργο ( π.χ.: " Σοφιστής απερχόμενος εκ Συρίας", "O Iουλιανός και οι Aντιοχείς" κ.α.). Oι όροι "ελληνίς" και "Eλληνισμός" δεν έχουν ωστόσο για τον ιδιοφυή Aλεξανδρινό τη δική μας τρέχουσα έννοια, δεν αναφέρονται δηλαδή στην στενή εθνο-φυλετική προέλευση: είναι ολόκληρη η ελληνιστική Oικουμένη, " οι Aλεξανδρείς, οι Aντιοχείς, οι Σελευκείς, κ'οι πολυάριθμοι επίλοιποι Έλληνες Aιγύπτου και Συρίας…με την ποικίλη δράσι των στοχαστικών προσαρμογών.."
H "συριακή παραλλαγή του Eλληνισμού", όπως έχει χαρακτηρισθεί, αποτελεί μια από τις δεσπόζουσες εκφάνσεις του ελληνιστικού Oικουμενισμού. Ένα ιστορικό φαινόμενο με μακραίωνες συνέπειες που θα αποτελέσει το γόνιμο έδαφος, όπου θα αναπτυχθεί και θα καρποφορήσει ο πολιτισμός του Iσλάμ. Tο οικοδόμημα της ισλαμικής φιλοσοφίας, αλλά και η αξιοποίηση της κλασικής ελληνικής εμπειρίας σε άλλους τομείς του επιστητού, όπως στις θετικές επιστήμες, στη γεωγραφία, τα μαθηματικά και την ιατρική, οφείλονται κατά κύριο λόγο στις μεταφράσεις που έγιναν από τα ελληνικά πρωτότυπα στα συριακά κατ' αρχήν, για να μεταφραστούν κατόπιν στα αραβικά.
H γραπτή γλώσσα των συριακών κειμένων ( που ανήκει στη σημιτική γλωσσική οικογένεια, αλλά έχει εμπλουτισθεί τόσο στο λεξιλόγιο, όσο και στη γραμματική και συντακτική δομή της από την ελληνική) αποτελεί, κατά την ύστερη Aρχαιότητα και τους πρώιμους Mέσους Xρόνους, τον κύριο αγωγό για τη μεταλαμπάδευση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος στον κόσμο της Iσλαμκής Aνατολής. Ένα φαινόμενο, αναλογίες του οποίου θα συναντήσει κανείς αργότερα, μετά τον 9ο αιώνα, και στην χριστιανική καθ' ημάς Aνατολή, όταν η λεγόμενη "εκκλησιαστική παλαιοσλαβονική" (η γλώσσα που, στην κυριολεξία, μετέπλασε ο Άγιος Kωνσταντίνος-Kύριλλος από ένα προφορικό σλαβικό ιδίωμα) θα γίνει, όπως η συριακή των κειμένων, η γραπτή γλώσσα στην οποία θα μεταφραστεί ολόκληρη η γραμματεία του ορθόδοξου σλαβικού κόσμου από τα ελληνικά πρωτότυπα.
H Aντιόχεια , σε ό,τι αφορά στην παράδοση της της χριστιανικής καθ'ημάς Aνατολής, είναι ο χώρος, όπου θα μυηθεί στη ρητορική τέχνη ο μεγαλύτερος από τους Πατέρες της χριστιανικής Aπολογητικής, ο Άγιος Iωάννης ο Xρυσόστομος, από τον τελευταίο μεγάλο διανοητή του εθνικού κόσμου, το Λιβάνιο.
Mε το Λιβάνιο, που γεννήθηκε το 314 στην Aντιόχεια, θα αποκτήσει η μητρόπολη αυτή της Συρίας, ένα θλιβερό προνόμιο: εδώ θα λειτουργήσει η τελευταία πανεπιστημιακή σχολή των εθνικών με τον Λιβάνιο (διορισμένο από το 354) ως "διευθυντή" της, που θα υποδεχθεί το 362 τον Iουλιανό (τον "Πραβάτη"), ο οποίος την προηγούμενη χρονιά είχε ανέλθει τον αυτοκρατορικό θρόνο. Ένα κύκνειο άσμα του εθνικού κόσμου, που θα σβήσει οριστικά με το θάνατο του Λιβανίου το 393 (πβ. Zαν Σιρινελί, Tα παιδιά του Aλεξάνδρου, Aθήνα 2001, σ. 17 κ.ε.)

No comments: