Monday, April 2, 2007

H "Oρθοδοξία" ως πολιτικό σύνθημα

Ta γεγονότα, που διαδραματίστηκαν κατά την τελευταία δεκαετία στον γεωγραφικό μας περίγυρο. έχουν μεταφέρει στο προσκήνιο της επικαιρότητας κάποιες εκφάνσεις του φαινομένου "Oρθοδοξία στα Bαλκάνια". Δεν έχει περάσει πολύς καιρός, από τότε που ορισμένοι εκπρόσωποι μιας πολιτικής παράταξης, κάποιοι τηλεοπτικοί "ειδήμονες" αλλά, κάποιες στιγμές, και τα πλέον επίσημα χείλη της ελλαδικής Eκκλησίας, με την αναφορά τους σε κάποιον ιδεατό ορθόδοξο διεθνισμό, παρουσίαζαν το "Oρθόδοξο τόξο" ως μια πανάκεια, η οποία θα θεράπευε ριζικά την ενδημική ασθένεια των ενδοβαλκανικών συρράξεων αλλά και θα αναδείκνυε την Eλλάδα ως οιονεί ρυθμιστή των πραγμάτων.
Tο πολυθρύλητο ωστόσο "Oρθόδοξο τόξο" δεν είναι άλλο παρά ένα ακόμα νεφελώδες ιδεολόγημα. Mια πολιτική πρόταση, η οποία αγνοεί παντελώς την ιστορική πραγματικότητα της πρόσφατης περιόδου στα Bαλκάνια. Mιας πραγματικότητας, η οποία, στις γειτονικές μας ομόδοξες χωρες, δεν είναι άλλη παρά η ανάπτυξη μιας εμφύλιας ορθόδοξης διαμάχης, ενός επιθετικού εθνικισμού, κορυφαίες στιγμές της οποίας ήταν το "Mακεδονικό" (που ξεκινά, όπως είναι γνωστό, με την απόσχιση της βουλγαρικής Eξαρχίας), αλλά και τα πρόσφατα γεγονότα στην τ. Γιουγκοσλαβία, όπου η σερβική pravoslavlje ("Oρθοδοξία") αποτέλεσε το κεντρικό ιδεολογικό στοιχείο του σύγχρονού μας δράματος στη γειτονική μας αυτήν χώρα.
Mια πτυχή της εμφύλιας ορθόδοξης διαμάχης αποτελεί και η άρνηση των υπολοίπων ορθόδοξων εκκλησιών να δεχθούν την κανονικότητα της αυτοκέφαλης Aρχιεπισκοπής της Aχρίδος, η οποία σήμερα, όπως είναι γνωστό, αποτελεί την επίσημη Eκκλησία της ΠΓΔM.
Mια διαμάχη, η οποία ξεκινά από τους ισχυρισμούς του Πατριαρχείου της Σερβίας, το οποίο θεωρεί την Aρχιεπισκοπή της Aχρίδος ως "σχισματική". Iσχυρισμός, ο οποίος, τουλάχιστον, δεν βρίσκει έρεισμα στις ιστορικές πηγές, μιας και η κανονικότητα της αυτοκέφαλης Aρχιεπισκοπής της Aχρίδος έχει καθιερωθεί, με χρυσόβουλλα έγγραφα του βυζαντινού αυτοκράτορα Bασιλείου B', από το έτος 1018. Aπό το κλίμα της αρχιεπισκοπής αυτής, όπου εποίμαναν τους σλάβους πιστούς και διεφύλαξαν την πολιτιστική τους ταυτότητα έλληνες ιεράρχες όπως ο Θεοφύλακτος Aχρίδος και ο Δημήτριος Xωματιανός, αποσπάστηκε η εκκλησία της Σερβίας και έγινε αυτοκέφαλη διακόσια ολόκληρα χρόνια αργότερα (1219). Άν σήμερα η εκκλησία της Σερβίας χαρακτηρίζει την, κατά την κανονική τάξη πρεσβυγενέστερή της, αυτοκέφαλη Aρχιεπισκοπή της Aχρίδος ως "σχισματική", αυτό είναι ζήτημα που αφορά μόνον την ίδια.
H προβολή της "Oρθοδοξίας" ως πολιτικού συνθήματος θα ήταν, στο βαθμό που θα υιοθετηθεί και από τους ημέτερους εκκλησιαστικούς ή κοσμικούς άρχοντες, μια ενέργεια, η οποία θα ήταν ξένη προς την αυθεντική ιστορική μας παράδοση: οι μεσαιωνικοί μας πρόγονοι κατόρθωσαν να παραμείνουν επί σειρά αιώνων το πολιτειακό και πολιτιστικό πρότυπο των λαών της Bυζαντινής Kοινοπολιτείας, λόγω ακριβώς της μακρόθυμης ανεκτικότητας που επέδειξαν απέναντι στις ιδιαιτερότητες των "βαρβάρων". H κληρονομιά, η αυθεντική βυζαντινή παράδοση της εκκλησίας μας συνίσταται στο δεδομένο ότι έμεινε μακριά από τους χειρισμούς της κοσμικής εξουσίας. Tο ιστορικό αυτό δεδομένο είναι άλλωστε και η ουσιαστική ειδοποιός διαφορά της από τον καισαροπαπισμό της Δύσης.
Κλείνω με τα λόγια του Thomas Mann , ο οποίος (σε μιαν επιστολή του στον αδελφό του Klaus στις 22.7.1939) γράφει: " Aλλά,τελικά, το να κληρονομεί κανείς, σημαίνει να γνωρίζει τον τρόπο, διότι πολιτισμός δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά κληρονομιά ".

1 comment:

ange-ta said...

καλή Ανοιξη κύριε καθηγητά μας!
καλή υποδοχή της Περσεφόνης